2012-05-05 | 12:51:01 | Unicef

#sahelnow

Selena skrivit på sin Facebook-sida att nästa vecka hon kommer att leva med bara $ 1,50, på grund av Sahel kampanjen "Bo under strecket",
I fortsatta ansträngningar för att bidra till att stödja #SahelNOW att leva med 1,50 per dag nästa vecka. 1,4 miljarder människor lever på $ 1,50 per dag varje år, behöver vi bara göra detta för en vecka. Du kan göra detta? Gå med i nästa veckas UNICEF kampanj "lever under raden" och bidra till att ge barnen mat och förnödenheter till regionen Sahel torka.
www.livebelowtheline.org / us-UNICEF