2012-05-29 | 21:12:17 | Omredigerade bilder

Dagens bild2012-05-29 | 21:10:08 | Omredigerade bilder

Taggad bild2012-05-21 | 21:38:14 | Omredigerade bilder

Bild från tidningen "Glamour"

image description

 2012-03-10 | 23:04:58 | Omredigerade bilder

Omgjorda bilder

jag har gjort om bilderna på min mobil och fört över den på facebook. och programmet jag använde heter labelbox.